HR ar HC?

Darbuotojai neginčijamai yra svarbiausias įmonės turtas. Tai įmonės žmonės atlieka pardavimus, gamina produkciją, randa naujų verslo ga...


Darbuotojai neginčijamai yra svarbiausias įmonės turtas. Tai įmonės žmonės atlieka pardavimus, gamina produkciją, randa naujų verslo galimybių, kuria strategijas ir jas įgyvendina, nugali konkurentus ir uždirba pelną.

Lygiai taip pat įmonės žmonės – jeigu jie netinkami užimamoms pareigoms – praranda klientus, sutrikdo gamybą, ignoruoja verslo galimybes, nesugeba įgyvendinti strategijos, pralaimi konkurentams ir lemia nuostolius.

Finansiniai pajėgumai, rinkos dalis, patentai ir technologijos yra labai svarbu. Bet visa tai – tik įrankiai, kuriuos kasdien (tinkamai ar netinkamai) naudoja žmonės.

Klasikinė vadyba darbuotojus laiko viena iš išteklių rūšių. Iš to ir kilęs angliškas terminas Human Resources (HR), „žmogiškieji resursai“ arba „žmogiškieji ištekliai“. Terminas „žmogiškasis kapitalas“ („Human Capital“) labai dažnai naudojamas kaip sinonimas „žmogiškiesiems resursams“.

Tačiau yra esminis konceptualus skirtumas tarp „turto“ ir „išteklių“. Įmonės savo turtą didina, gerina ir puoselėja – o resursus vartoja. Taigi žmogiškieji resursai (HR) vartojami produkcijos pagaminimui, o žmogiškasis kapitalas (HC) yra įmonės savastis, turtas, kurį reikia tobulinti ir auginti.

Jeigu darbuotojai – svarbiausias įmonės turtas, tai juos reikia lavinti, ugdyti ir visokeriopai didinti jų vertę, tiesa?

Mes labai daug dėmesio teikiame šiam koncepciniam skirtumui tarp HR ir HC, tarp resurso ir turto. Tikime, jog šiuolaikinės įmonės vis labiau pripažįsta darbuotojų vertę, ir todėl taps daug sėkmingesnės jei efektyviau galės jais rūpintis.

Suprantama, toks požiūris reikalauja ir atitinkamų šiuolaikinių darbo priemonių.

Sėkmingų įmonių vadovai labai rimtai traktuoja finansinį kapitalą. Įvairūs vadovai labai aktyviai ir dažnai analizuoja įvairiausius rodiklius, turi įrankius greitai pasiekti apyvartinių lėšų likučius, peržvelgti pinigų srautų istoriją, nustatyti istorinius apyvartos cikliškumus ir pan., bei tokiais duomenimis remiasi sprendimų priėmime.

Ar žmogiškojo kapitalo duomenys neturėtų būti taip pat efektyviai prieinami, analizuojami ir lyginami kaip ir finansiniai?
Kiek Lietuvos įmonių vadovų prieš priimdami sprendimą turi įrankius operatyviai palyginti savo darbuotojų atlyginimų, kvalifikacinių kursų, atliktų projektų, skirtų premijų ar nuobaudų istoriją?

Mūsų misija – suteikti įmonėms tinkamas priemones efektyviam darbui su darbuotojais. Mes kuriame modernius, patogius ir saugius programinius produktus, kuriais automatizuojamas rutininis darbas, didinamas našumas ir priimami teisingesni sprendimai.

Karštai tikime, jog žmogiškasis turtas yra svarbiausias įmonės sėkmės veiksnys. Ši nuostata išreikšta ir mūsų produkto pavadinime:

Žymės:

You Might Also Like

0 komentarai (-ų)