Kokias teises turi dirbantys tėvai, norintys palydėti vaikus į mokslo metų šventę?

Pagal Darbo kodekso 138 str. 4 p., darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki 14 metų, suteikiama ne mažiau...

Pagal Darbo kodekso 138 str. 4 p., darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki 14 metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.Ar turite teisę į laisvą laiką palydėti vaikus į mokslo metų šventę

Laisvos dienos gali prašyti  tik tie darbuotojai, kurie neturi pagal Darbo kodekso 138 str. 3 p. teisės į vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį (auginantiems du ir daugiau vaikų iki 12 metų), ar auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų.

Teisę į laisvą laiką turi abu tėvai, norintys pirmą mokslo metų dieną palydėti vaikus į mokslo pradžios šventę.

Jei darbuotojas dirba ne visą darbo laiką (pavyzdžiui, dirba puse etato, kelias valandas per savaitę), jis turi tokias pat teises į atostogas ir laisvą laiką kaip ir kiti darbuotojai.

Teisę į šį laisvą laiką turi tėvai, kurių vaikai mokosi bendrojo ugdymo mokykloje. Remiantis LR švietimo įstatymo 41 str. "Bendrojo ugdymo mokyklų tipai yra: pradinė mokykla, progimnazija, pagrindinė mokykla, vidurinė mokykla, gimnazija".

Įstatymo 8 str. taip pat nurodoma, bendrojo ugdymo mokykla gali vykdyti ir priešmokyklinį ugdymą: "Priešmokyklinį ugdymą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas, vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka."

Vadinasi, jeigu vaikas lanko priešmokyklinį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje, tokiems tėvams taip pat priklauso teisė į laisvą laiką pagal DK 138 str. 4 p.

Darbuotojams turi būti  mokamas vidutinis darbo užmokestis ir darbuotojas neprivalo atidirbti už suteiktą laisvą laiką pirmąją mokslo metų dieną.

Kai kuriais metais rugsėjo 1-oji gali būtų savaitgalis, todėl šventė mokykloje neretai perkeliama į artimiausią darbo dieną – rugsėjo 2 arba rugsėjo 3 dieną. Tokiais atvejais ir darbdavys privalo suteikti darbuotojui  laisvą laiką būtent tą dieną palydėti vaiką į mokyklos šventę.

Artėjant mokslo metų pradžios šventei, HCM.LT ir E-atostogos.lt platformas papildėme nauja atostogų rūšimi - "Pirmoji mokslo metų diena".


Laisvas laikas pirmąją mokslo metų dieną

Kad  įmonės vadovams, personalo skyriui ir buhalterijai būtų lengviau sekti darbuotojų atostogų prašymus,  HCM.LT atostogų sistema automatiškai nustato, kas turi teisę pasiimti nemokamą laisvą laiką mokslo metų šventei. Šias atostogas sistema leidžia užsakyti tik tiems darbuotojams, kurie turi nors vieną vaiką iki 14 metų ir negali pasiimti tėvadienių. 

Mūsų tikslas padėti įmonės užtikrinti sklandų Darbo kodekso atitikimas be papildomų biurokratinių įsipareigojimų ir darbo sąnaudų tikrinant, kiek ir kokio amžiaus vaikų turi kiekvienas darbuotojas ir kiek ir kokių teisų turi į laisvą laiką.

Žymės:

You Might Also Like

0 komentarai (-ų)